#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Một vị tường quân vừa mới lập công lớn đã bảo vệ được biên cương của đất nước và đã được hoàng thượng ban thưởng cho vị tướng quân trung thành ấy một vị quý phi. Nhưng là món ban thưởng quá đặc biệt và nàng quý phi đó trước khi đến được phủ của tướng quân đã bị hoàng thượng lại cùng với quý phi đó địt nhau sung sướng. Và khi về phủ tướng quân quý phi đó lại tiếp tục cùng với vị tướng quân đó làm tình sung sướng với nhau. Nhưng mà cũng từ đó hoàng thượng thường đến phủ của tướng quân đó tiệc rượu và khi tiệc rượu tàn thì lại đi địt nhau với quý phi ban thưởng

Diễn viên tham gia phim

N/A